Rabıtalı ( Çam – Sedir ) Ahşap Döşeme Montajı Nasıl Yapılır?


Rabıtalı ahşap döşeme ürünü montajının en önemli özelliği; Ahşap tahtaların 5 cm yüksekliğinde ağaç ızgaralar üzerine montajının yapılmasıdır. Ağaç ızgaraların yerden yüksek olması, ahşabın betona temas etmemesini, beton soğukluğundan korunmasını sağladığı gibi ahşabın ömrünü de uzatır.
Diğer ahşap ürünlerine göre fiyatı çok daha ucuz olan rabıtalı çam – sedir döşeme ürünü, kayın, meşe gibi masif ağaçlara göre yumuşak ve dayanıksız olması en büyük dezavantajıdır. İyi korunmadığında güvelenme riski her zaman vardır.
Rabıtalı ahşap çam – sedir döşeme ürününüzü 5 ile 7 yılda bir tekrar silip cila atarak böceklenmeye karşı koruyunuz.
Rabıtalı ahşap çam – sedir döşeme ürünü montajı nasıl yapılır? Aşama, aşama aşağıda yazarak açıklayalım!
Montajın yapılacağı zeminin hazırlanması!
Rabıtalı çam – sedir parke montajı yapılırken zeminin ön kontrolü yapılmalıdır. Zemin beton şapının tam kuru olmasına dikkat edilmelidir. Şapımız tam kuru ve zeminimiz düz ise ahşap ızgaralarımızın montajını yapabiliriz. Ustalarımız zemin düzgünlüğü hakkında müşterileri yanlış bilgilendirmektedirler.Rabıtalı çam - sedir döşeme montajı ağaç ızgaralar üzerine, çivi ile çakılarak yapıldığı için, zemin bozukluğu ağaç ızgaraların teraziye alınması ile giderilebileceği yönündedir. Oysa bu bilgi, kanaat tam doğru ve sağlıklı değildir.
Nedeni? Ağaç ızgaralar zemin üzerinde teraziye alınırken, terazi bozukluğu olan yerlerde ağaç kamalarla boşluklar doldurularak dengeye alınır. Dengeye alınan, rabıtalı ahşap parke ilk yıllarda sorun çıkarmaz. Sorun ilerleyen yıllarda yaşanır. Rabıtalı ahşap çam – sedir parkenizin ağaç ızgaraları altında kullanılan ağaç kamalar yerlerinden kurtularak çıkabilirler. Altı boşalan rabıtalı parkenizin üzerinde gezerken aşağı yukarı yönlü oynama, rahatsız edici gıcırdama sesleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Eğer zemininiz tam düz ise ağaç kamalara gerek kalmayacağı için en sağlıklı yöntem budur.
Montajın yapılacağı zeminin ısı ve ses izolasyonunun yapılması!
Rabıtalı çam – sedir ahşap döşeme ürünü zeminden yüksek ağaç ızgaralar üzerine montaj edildiği için sıcak ve yalıtımlı bir üründür. Yalıtım malzemesi kullanılması gerekmemektedir. İstendiği takdirde özel ve daha güçlü yalıtım yapılabilir. Yalıtım kullanılacak malzeme cinsine göre ağaç ızgaralardan önce, ağaç ızgara altına yâda ağaç ızgara montajından sonra, ızgara aralarına konulmaktadır. Yalıtım levhaları, köpük, strafor ve benzeri ürünler kullanılabilir. Beton zemin üzerine rabıtalı çam – sedir ahşap ürününüzü böceklenmeye karşı korumak için kireç ve benzeri ürünleri kullanmayınız.
Ağaç ızgaraların düz olanlarının seçilmesi, yamuk ve ebat farklılıkları olanların ayıklanması.
Ağaç ızgara imalat aşamasında hemen paketlendiği için, paket içerisinde beklerken, cinsine ve rutubete bağlı olarak yamulmalar olabilir. Yamulan ağaç ızgaraları ayıklamamız gerekmektedir. Yamuk ızgaraları betona dübelle çektirerek montaj yapmak sakıncalıdır. İlerleyen yıllarda beton dübelleri saldığında, yamuk ızgaralar sorun yaratabilir. Yâda yamuk ızgaralar, yamulma noktalarından kesilerek iki ayrı ve düz ızgara olarak kullanılmalıdırlar.
Ağaç ızgaraların betona sabitlenerek montajının yapılması.
Ağaç ızgaraların baş orta ve dip taraf olmak üzere en az üç ayrı noktadan, matkapla delinerek betona çakılması gerekmektedir. Bu işlemde hazır ağaç dübeller kullanılabileceği gibi ustamızın hazırladığı ağaç parçaları da kullanılabilir. Ustalarımız farklı yöntemler ile ağaç ızgaraları betona monta edebilirler. En sık kullanılan yöntem; Ağaç kalınlığına göre matkap ucu seçilir. Ağaç ızgara üstten betona, betonda dâhil olmak üzere delinmesi sağlanır. Delinen ağaç ızgaradan betona doğru ağaç dübelimiz çakılır. Daha sonra yine matkap ucu boyutuna göre uygun ölçülerde çivi ağaç kamamızın içine çakılır. Şişen ağaç kama betonu sıkacağı için ağaç ızgaralar betondan ayrılamaz ve sabitlenmiş olurlar.Dikkat ederseniz yukarıda ağaç ızgara ve matkap ucu boyutlarından bahsettik. Bilmeniz gereken rabıtalı çam - sedir ahşap döşeme ürünü mutlaka 5 cm ızgara üzerinde montajın yapılması şartının olmamasıdır. Zemin betonunun, kapı eşiklerinin yükseltilmesi ölçülerine göre 1 cm den 10 cm ye kadar, hatta dilediğiniz uygun ölçülerde ağaç ızgara kalınlıkları kullanılabilir. Ağaç ızgara kalınlığına göre de uygun boyutlarda matkap ucu ile delinir. Örneğin 5 cm ağaç ızgaraya 9’luk – 10’luk matkap ucu kullanılmalıdır. Ağaç kamalara da kalın 10’luk çivi çakılmalıdır. Açılan delikten ince çivi kullanılırsa, ağaç ızgaralar betona sağlıklı tutunamazlar.
Rabıtalı çam – sedir ahşap döşeme ürününün çakılması.
Rabıtalı çam – sedir ahşap döşeme ürünü ince beşlik çivi ile ağaç ızgaralar üzerine çakılır. Rabıtalı döşeme ürününün çakılma işleminin püf noktası; Hiçbir ağaç ızgara atlanmadan çivi çakılarak montajın yapılmasıdır. Ayrıca yine rabıtalı tahtalar kontrol edilerek çatlak ve bozuk olanlarının ayıklanması yapılmalıdır. Rabıtalı tahtalar, ağaç ızgara üzerine çakılırken, rabıtalı tahtalara keser ile vurarak iz yapmamaya azami özen gösterilmelidir. Kimi keser izleri derin kaçabileceği için silim işleminde de kaybolmayabilir. Yine bilmeniz gereken önemli bir püf noktası; Rabıtalı parke ürünü ağaç ızgaralara çakılırken iki usul ile montajı yapılır. Birincisi rabıtalı parke kafalardan gönyelenerek, uç uca eklenerek, ağaç ızgaraya denk gelen noktasından çakılır. En çok yapılan uygulama yöntemi budur. Avantajları rabıtalı ahşap parkeniz kesilerek fire vermez. Montaj işçiliği kolaydır. Dezavantajları; çoğu rabıtalı parke sadece bir noktasından ağaç ızgara üzerine çakılacağı için ağırlığa bağlı kırılma sorunları daha kolay yaşanır. İkinci yöntem; İsteğe bağlı olarak yapılır. Bu yöntemde montaj rabıtalı ahşap parke ürünü tahtası her iki kafa ucu gönyelenerek ağaç ızgaralar üzerine denk getirilerek çakılır. Avantajları;Çok sağlam ve sağlıklı bir montaj uygulamasıdır. Ağırlığa bağlı kırılma sorunları ile pek karşılaşılmaz. Dezavantajları; Ustalığı zordur. Rabıtalı ahşap parkenizde çok fire (zayiat) verdirir.
Süpürgeliklerin çakılması.
Süpürgelikler silimden ( zımparalama) önce yâda sonra çakılabilirler. Sağlıklı olanı silimden sonra çakılmasıdır. Çünkü sistire zımpara makinesi süpürgelikler duvara çakılıyken duvar diplerine iyi yanaşamadığı için tam zımpara yapılması sağlanamaz.
Rabıtalı çam – sedir ahşap döşeme ürününün çakıldıktan sonra dinlenmesi ve kuruması için uygun zaman dilimi bekletilmesi.
Rabıtalı parkenizin montajı yapıldıktan sonra cila atılma işlemine geçilmeden önce parkenizi zamanınız dar ise en az 15 – 30 gün süre bekletmeniz gerekmektedir. Çok iyi fırınlama ve kurutma yapılmış rabıtalı çam – sedir ahşap parkenize bir hafta içerisinde cila atabilirsiniz. Rabıtalı parkenizin cila atılmadan önce bekletilmesinin nedenleri? Rabıtalı parkeniz tam kuru olmayacağı için kurumaya bağlı açma ve çekme sorunu çıkaracaktır. Cila evresinden önce yaşanan bu açılmalar, ahşap macunlarla doldurularak cila öncesi hazırlanır. Fakat cila atıldıktan sonra açma, aralama ve yarılmalar yaşanırsa çok çirkin görüntüler ile karşı karşıya kalırsınız. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız tekrar zımpara atıp cila atmaktan başka şansınız kalmamaktadır. Rabıtalı ahşap parke ürünün de püf nokta, ürünün çakılmadan önce kuru alınmasıdır.Nedeni; Daha sonra yaşanan aralanmalarda her ne kadar ahşap macun ve dolgu malzemeleri kullanılsa bile cila altından belli olmaktadırlar.Rabıtalı çam – sedir ahşap parkeniz tam kuru, iyi fırınlanmış olsa bile çakıldıktan sonra bekletilmesi gerekir.Nedeni ahşap ürünü yaşayan bir üründür hiçbir zaman sıfır nem ve rutubete indirilemezler. Ayrıca evinizin bağıl nemi ve rutubeti ile mutlaka alış verişte bulunacaktır. Bu denge sağlanana kadar beklenmeli, rabıtalı döşemenizin tepkileri takip edilmelidir. Sonra cila atılmalıdır. Ayrıca bilmeniz gereken önemli bir bilgi; Rabıtalı çam – sedir ahşap döşemeniz ne kadar kuru olursa olsun, ağaç cinsi sevimli değilse, çekme, çarpılma kısalma gibi huyları varsa, beklense dahi ileride yine açma sorunu yaratabilir.Parkeniz bir yıl beklese bile çok aşırı sıcaklıkta soba çevreleri açma ve aralama yapabilir. Direk güneş ışınları altında uzun süre kalması açma ve aralanmalara sebep olabilir. En sağlıklı olanı, işin en başında rabıtalı çam – sedir döşemesini alırken; Aynı sınıfın en ucuz olanını değil, cinsi en kaliteli ve değerli olanını seçerek alın. Seçilen firma güçlü olmalı, ağacı deposunda bekleterek tam kurutmayı sağlayabilmelidir. Fırınlı olmalıdır. Sedir ağacı çam ağacından çok daha değerli ve dayanıklıdır. Fakat biraz daha fazla açma ve aralanmaya meyillidir. Ciladan önce daha fazla zaman bekletilmelidir.Yukarıda da belirttim ahşap ürünü yaşayan bir üründür içinde bulunduğu şartlara göre her zaman açma ve aralanma riski vardır. Oluşabilecek açma ve aralanma ahşabınızın yaş ve kalitesiz olduğu anlamını doğurmaz. Tabi bütün bu sorunların çaresi de vardır.
Rabıtalı çam – sedir ahşap döşeme ürününe zımpara atılması.
Rabıtalı çam - sedir ahşap döşeme ürünü sistire (zımpara) işlemi iki kademeli uygulanır. İlk silim (zımparalama) kalın zımparalar ile yapılır. Tercihen 36’lık yâda 40’lık palet zımpara kullanılır. Silim yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktası; Sileceğiniz rabıtalı ahşap döşeme ürününde dalgalanma izleri bırakmamaktır. Silim işlemini önce sağdan sola yaptıysanız sonra önden arkaya zıt istikamette yaparak dalgalanmaları sıfıra indiriniz.İkinci silim dolgu macunu atıldıktan sonra ince zımpara ile yapılır. Tercihen 80’lik palet zımpara kullanılır. Eğer rabıtalı parke yüzeyi tam istediğiniz gibi çıkmadığını düşünüyorsanız. 120’lik palet zımpara ile bir kat daha silmelisiniz.
Dolgu macununun hazırlanması ve çekilmesi.
Dolgu macunu; Montajı yapılacak ağacın sistire tozuyla iki ayrı şekilde yapılır.Birincisi ağaç sistire tozu su ile inceltilmiş toz tutkalın karışımıyla elde edilir. Kıvamı çok sulu olmamakla beraber akıcı olmalıdır. Aynı zamanda dolgu vazifesi görebilecek katılıkta olmalıdır. Bu tip dolgu macunları çekildikten sonra kuruması için 1 gün bekletilmelidir. Kuruduktan sonra eğer macunda çatlama, çökme yoksa yukarıda anlattığımız ince zımpara ile (80’lik -120’lik) silim aşamasına geçebilirsiniz. Eğer dolgu macununda çatlama, çökme, aralama oluşmuş ise ikinci kez macun çekip bir gün daha kuruması için bekletilmelidir. Rabıtalı parkenizde aralamaların boyutu geniş ve büyük ise iki kere yâda gerekirse daha fazla dolgu macunu çekmeniz gerekebilir.Dolgu macunu hazırlanırken ikinci yöntem; Ağaç sistire tozunun dolgu verniği ile uygun kıvamda karışımının yapılmasıdır. Kıvamı yukarıda anlattığımız kıvamda olmalıdır. Dolgu verniğinin dezavantajı pahalı bir karışımdır. Ayrıca ince silim yaparken silen kişiyi daha çok uğraştırır. Macunun çekilmesi de zordur. Hemen kuruduğu için dolgu macunu çekilirken macun küreğinde her geçen dakika ağırlaşır. Dolgu vernikli karışımlar biraz daha sulu çekilmelidir. Kuru çekilirse hemen donar ve çekilmesi çok zorlaşır. Macun tavada çekilme aşamasında kuruyup özelliğini yitirmemesi için azar, azar hazırlanmalıdır. Oysa toz tutkalla hazırlanan macun günlerce tavada dursa yine de özelliğini kaybetmez.Olumlu ve üstün yönleri daha dayanıklıdır. Çekildikten birkaç saat sonra yukarıda anlattığım ince zımpara ile (80’lik -120’lik) silim aşamasına geçebilirsiniz. Yine gerekirse bir veya daha fazla kat macun çekilebilir. Önemli olan macunun dolgu yapılan yerleri bire bir örtmesidir. İnce zımpara atıldığında mobilya gibi düz bir bütünlükte çıkabilmesidir.
Dolgu verniği atılması.
Dolgu verniği; Dolgu macunu kuruyup ince palet zımpara ile silindikten sonra pürüzsüz bir hale geldiğine kanaat getirilince, elektrikli süpürge ile temizlenir. Nemli bir bez ile çok iyi silinir ve kurulanır. Silme ve cila atmada en önemli aşamalardan birisi temizlik işlemidir. İyi temizlenmemiş bir yüzeye atılan dolgu verniği pürüzsüz olarak çıkmayacağı gibi ayak ve çoraplarımızın takılacağı dikenli yüzeylerin oluşmasına neden olurlar. Dolgu verniği selülozik esaslı olduğu için 3 ile 6 saat arasında tam kuruma olur.
Kuruyan dolgu verniğinin 100’lük -120’lik el zımparası ile silinmesi.
Dolgu verniği ince palet zımpara ile silinmiş pürüzsüz yüzeylere atılır. Kuruduktan sonra cam yüzey oluşması için 100’lük -120’lik el zımparası ile silinmelidir. Silme işlemi elimizi rabıtalı parke üzerinde gezdirdiğimizde cam yüzey hissedilene kadar yapılmalıdır.Buraya kadar anlattığımız işlemlerin en hassas olan evresi budur. Oysa ustalarımız rabıtalı parke ürünü montajında en eksik ve hatalı yaptıkları aşamada budur. Çünkü dolgu verniğine zımpara atılmasını pek önemsemezler. Hâlbuki cila atılmadan önce zımpara vurabileceğimiz son evre budur. Bu evrede silim hatalarını kaybetme şansınız varken acele, eksik zımpara atarsanız, pürüzsüz yüzey oluşturma şansını kaybedersiniz.
El zımparası ile silinen dolgu verniği üzerine birinci ve ikinci kat cam cila atılması.
Sentetik esaslı cam cila ürünü, rabıtalı çam - sedir ahşap parke ürünü üzerine atılmadan önce el zımparası ile zımparalanan dolgu verniği tozları iyice temizlendikten ve nemli bir bez ile silindikten sonra fırça veya rulo ile atılır. Kuruması için bir gün beklenir. İkinci kat cila atılır. İkinci kat cila bir günde kurur fakat tam mukavemet ve direnç kazanabilmesi için üzerine eşya birkaç gün sonra koyabilirsiniz.Ayrıca çift kompetanlı yüksek dirençli cilalarda kullanabilirsiniz. Maliyeti yüksek olduğu için ucuz tek bileşenli cam cila ürünleri daha çok kullanılmaktadır.
Yazar: Ahmet Kanburoğlu

Fotoğrafların üzerinde sağ mause yaparak büyütebilirsiniz!

Benzer Makaleler


Ahşap Parke Fotoğrafları Arşivi!