Laminat parke ürününün şişme ve kabarma nedenleri nelerdir? Tamir yöntemleri!

Montaj alanı rutubet ve nem oranının fazla olması sebebiyle laminat parke ürünü şişme yapabilir!
Laminat parke üreticileri insanların rahat edebilecekleri oda sıcaklığı ve bağıl nemi dikkate alarak üretim yaparlar.
Genel olarak insanlar 18C- 24C derece ve % 50 - % 60 bağıl nem oranlarında rahat edebilirler.
Üretim tekniği açısından yukarıdaki veriler dikkate alınarak laminat parke üretimi yapılır.
Parkenizin; Normal değerlerin üzerinde bağıl nem ve rutubetin olduğu yerlerde genleşmeye bağlı şişmesi gayet normaldir.
Bağıl nem ve rutubet oranı çok yüksek olan yerlerde laminat parke ürününü tavsiye etmiyoruz.
Laminat parke montajı yapılmış ve şişme problemi ile karşılaşılmış ise; Süpürgelikler sökülerek duvar diplerinde bırakılan genleşme boşlukları kontrol edilecektir.

Laminat parke ürününün çok aşırı sıcak ve güneşe maruz kalarak şişme ve kabarma yapması!
Laminat parke ürünü çok aşırı ısı farkları ile karşı karşıya kaldığında genleşme yaparak tepki verir.
Çok yüksek derece de yanan soba odalarında laminat parke panelleri arası açmaları ve laminat parke ürününün genleşmeye bağlı şişmesi gayet normaldir.
Direk güneş ışığına maruz kalan ısı değerleri yükselen laminat parke ürününde genleşmeye bağlı şişme yaşanabilir.
Laminat parke montajı yapılırken 15mm- 20mm genleşme boşlukları bırakılır. Isı farkları nedeniyle parke hacmi genleşerek büyür. Büyüme bırakılan genleşme boşluğundan fazlaysa laminat parke ürünü oda içerisine sığmayarak yukarıya doğru kabaracaktır.
Kabarma ve şişme sorunu ile karşı karşıya kalındığında vakit kaybetmeden parke ustasını çağırın. Ustanız laminat parke süpürgeliklerini yerinden sökerek duvar diplerinde uygun genleşme boşlukları açacaktır.
Tamir sonrası laminat parke ürününü yüksek ısı farklarından ve direk güneş ışınlarından koruyunuz. Direk güneş ışınları laminat parke ürününün renk ve desen tabakasında solmalara neden olabilir. Yüksek ısı farkları laminat parke panelleri arasında açmalara ve ayrılmalara neden olabilir.

Laminat parke ürününün su kaçması nedeniyle şişmesi!
Laminat parke ürünün en büyük düşmanı sudur. Laminat parke ürünü her hangi bir sebep ile su altında kalırsa vakit kaybetmeden parkecinizi arayın.
Ustanızın su altında kalan laminat parke ürününü sökmesi gerekmektedir. Sökülen laminat parke panelleri uygun bir şekilde kurulandıktan sonra kuruması için yatık bir şekilde istiflenmelidir. Laminat parke montajı yapılacak yerin su probleminin giderilmesi, zeminin kurutulması gerekmektedir.
Sökülen laminat parke panellerinin muhtemelen % 5 - % 20 si kullanılamayarak zayiat verecektir. Verilen zayiat, su basmasına ne kadar erken müdahale ettiğinizle doğru orantılıdır. Uzun bir zaman laminat parke ürünü su altında kalmışsa tekrar kullanılabilme ihtimali zayıftır.
Ucuz laminat parkeler suda dağılabilirler ve tamiri de yoktur. Yüksek kalite laminat parkeler suya daha dirençli ve dayanıklıdır. Erken müdahale edildiğinde tamiri mümkündür.
Laminat parke ürününü sudan koruyalım. Mümkünse laminat parkeyi ıslak bezle sildikten sonra kurulamaya çalışalım.

Laminat parke ürünü montaj hatası nedeniyle şişmesi, kabarma yapması!
Laminat parke ürünün de yaşanan şişmelerin çoğu müşteriler tarafından montaj hatası ve ürün kalitesinin düşük olduğu temeline dayandırılır.
Laminat parke montajında yapılan hata nelerdir?
Laminat parke hava şartlarına göre genleşen bir üründür. Bu yeryüzündeki tüm maddeler için geçerli bir fizik kanunudur. Örneğin uygun derz boşluğu bırakılmayan kalebodur, seramiklerimiz genleşerek yerlerinden kopabilirler.
Laminat parke ustalarımız, fabrika talimatı olan 15mm -20mm genleşme boşluğunu fazlasıyla bırakmalıdırlar. Boşluk öyle ayarlanmalıdır ki kapı kasalarında bile 20 mm yürüme alanı kesilerek ayrılmalıdır. Montaj yapılan duvar diplerine uygun genleşme boşluğu bırakılsa bile, sadece bir laminat parke paneli gözden kaçırılıp duvar dibine yakın bırakılırsa. Laminat parkemiz ileride sorun yaratabilir.
Montaj kaynaklı şişmelerin olması gayet normaldir. Şişme ve kabarma laminat parke ürününün düşük kaliteli olduğunu göstermez.
Her evin, her mekânın ayrı bir yapısı, bağıl nemi ve ısınma sistemi vardır. Laminat parke ustalarımız genel talimatlara göre evinizin montajını yaparlar. Kışın montajı yapılmış laminat parke ürününün yazın nasıl bir tepki vereceğini görmemiz gerekmektedir.
Laminat parke ürünü şişme yaptıysa. Şişme kullanım hatası sebepli değilse. Genleşme boşluğunda yaşanan bir problem var demektir.
Tamiri çok basittir. Laminat parke süpürgelikleri sökülerek, hata hangi laminat parke panelinden kaynaklanıyorsa, tespit edilir. Tekrar 15mm- 20 mm boşluk için laminat parke panelinden parça kesilerek montaj sonlandırılır.
Dikkat etmeniz gereken en önemli unsur!
Laminat parke ürününde hangi sebeple olursa olsun şişme yaşanmışsa hemen parkecinize bildirin. Laminat parke ürünü şişmiş bir halde bekletilirse parke panellerinde tamiri mümkün olmayan yamulmalara, yılmalara sebep olabilir.
Yazar: Ahmet Kanburoğlu


Benzer Makaleler